autoverzekering vergelijken

Autoverzekering vergelijken. Bespaar nu op je premie maak een vergelijking en sluit een goedkope auto verzekering af.
Premie vergelijken Het afsluiten van een autoverzekering is een belangrijke financiële keuze. Afgezien van het feit dat je wettelijk verplicht bent een auto WA te verzekeren, heeft het sluiten van een verzekering ook te maken met je financiële situatie. Welke dekking moet je kiezen en welke risico’s zou je zelf kunnen dragen. Deze keuzes bepalen al in grote mate de hoogte van de premie

Stel je auto gaat morgen total loss. Kan je dan zelf een andere auto kopen of zou het risico toch moeten onderbrengen bij een verzekeraar.

In het algemeen kan je stellen dat er 3 dekkingsvormen zijn, te weten:

  • De WA verzekering. Deze verzekering is wettelijk verplicht voor een motorvoertuig, die op de openbare weg komt. Deze verzekering dekt het risico van schade, die je met je auto zou kunnen toebrengen aan een derde.
  • De WA-Beperkt Casco verzekering. Naast de wettelijk verplichte WA verzekering wordt de dekking uitgebreid met o.a. dekking voor brand, diefstal, ruitschade, aanrijding met dieren en hagelschade. Er is dus geen dekking voor blikschade, die je zelf hebt veroorzaakt.
  • De WA-Casco verzekering. Deze verzekering wordt vaak de All-Risk verzekering genoemd. De WA-Beperkt Casco dekking wordt dan uitgebreid met een alle van buitenkomende onheilen dekking, zodat ook aanrijdingsschade verzekerd is.

Bij een (zo goed als) nieuwe auto is het verstandig te kiezen voor een Wa-Casco dekking. Als de auto dan total loss gaat, keert de verzekeraar de waarde van de auto uit . De waarde van de auto is zo hoog, dat dit vaak lastig is om het risico zelf te dragen.

Als de auto ouder wordt, dan daalt de waarde. Heb je een veilige rijstijl en veroorzaak je geen ongelukken, dan kan je overwegen het aanrijdingsrisico zelf te dragen maar de auto nog wel te verzekeren voor de andere grote risico’s. Je komt dan terecht bij de WA- Beperkt Casco dekking.

Op een gegeven moment is de waarde van de auto zo klein, dat je alle risico’s wel zelf kunt dragen. In dat geval kies je voor een WA dekking.

Tip:

Bij de WA-Beperkt Casco dekking en de WA dekking heeft je verzekeraar geen verplichting (geen verzekerd belang) een schade te verhalen, als die veroorzaakt is door iemand anders. Kies daarom er altijd voor om een verhaalsrechtsbijstand dekking als aanvullende verzekering bij te sluiten. De premie hiervoor is circa € 2,- per maand. Bij een schade die veroorzaakt is door een ander, wordt je bijgestaan door juristen, die schade voor je verhalen.

Autoverzekering vergelijken begint met het maken van een keuze voor welke dekking je een goedkope auto verzekering wenst af te sluiten

Bij het maken van een premievergelijking wordt je direct in het begin al gevraagd voor welke dekking je een vergelijking wilt maken. Uiteraard kan je na het maken van bijvoorbeeld een vergelijking voor een WA Autoverzekering, de dekking aanpassen naar WA-Beperkt Casco om te zien wat voor premieverschil dit geeft.

Premie vergelijken